Цетињска 5-7, Београд
Прва економска школа

Подела предмета на наставнике и недељни фонд часова и осталих облика образовно – васпитног рада - 2018/19.

1. СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

 1.  

мр Маричић Maринa

Српски језик и књижевност

2-1,2 (3)

4-1,2,4,5 (3)

18

2-2

 1.  

Брдаревић

Весна

Српски језик и књижевност

2-3,4,5 (3)

4-3,6,7 (3)

18

 1.  

Стевановић М.

(Бајић Бранко)       

                      83,33

Српски језик и књижевност

2-6,7 (3)

3-6,7 (3)

4-8 (3)

15

4-8

пон+уто+сре+

чет

 1.  

Mилићевић

Виолета

Српски језик и књижевност

1-1,2,3 (3)

3-1,2,3 (3)

18

1-1

 1.  

Савиншек

Милдред

Српски језик и књижевност

1-4,5,6,7 (3)

3-4,5 (3)

18

1-7

2. СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

 1.  

мр Деспотовић

Весна

Eнглески језик

2-1,2,4 (3)

4-2,3,6 (3)

18

2-1

 1.  

Радовановић Марина

Eнглески језик

2-5,6,7 (3)

4-5,7,8 (3)

18

 1.  

Мишић

Oливера

Eнглески језик

3-1,2,6,7 (3)

4-1,4 (3)

18

4-1

 1.  

Недељковић

Оливера

Eнглески језик

1-1,2,4,5,6,7 (3)

18

 1.  

Поповић

Кaтарина     66,67

Eнглески језик

1-3 (2)

2-3 (2)

3-3 (2), 3-4,5 (3)

12

уто+чет+пет

 1.  

Ракочевић

Борислав     11,11

Немачки језик

4-3 (2)

2

пон

3. СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ И ПРИРОДНИХ НАУКА

 1.  

МАТЕМАТИКА

* (Трмчић Благоје)

 72,22 +  10,00

Математика

* Рачунарство и инф.

1-3 (2), 1-5,6,7 (3)

3-3 (2)

1-7 (2Б)

15

пон+сре+чет+

пет

 1.  

МАТЕМАТИКА

(Пајић Mилица)

94,44

Математика

Општа математ.-избор

2-3 (2); 2-5,6,7 (3)

4-3 (2), 4-8 (3)

4-3 (1) цело одељ.

17

4-3

 1.  

Ристивојевић Ирена

Математика

3-6,7 (3)

4-1,2,4,5 (3)

18

4-5

 1.  

Жмавц

Гордана

Математика

1-1,2,4 (3)

2-1,2,4 (3)

18

1-2

 1.  

Вурдеља

Дејан

Математика

3-1,2,4,5 (3)

4-6,7 (3)

18

3-1

 1.  

Урошевић

Биљана        70,00

Екологија

Биологија

1-1,2,4,5,6,7 (2),

2-3 (2)

14

пон+уто+чет

 1.  

Кнежевић Јасминка 100+10,00

Хемија

Ком. познавање робе

1-1,2,3,4,5,6,7 (2)

2-4,5,6,7 (2)

22

 1.  

ФИЗИКА     10,00

(Марковић Марија)

Физика

1-3 (2)

2

пон

4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

 1.  

(Никша Драженка)   70,00

Eк. географија

Географија

2-1,2,4,5,6,7 (2)

2-3 (2)

14

пон+уто+сре+

чет

 1.  

Илић

Дуња            55,00

Социологија

ГВ

3-4,5,6,7 (2)

2-7 (1)

4-(1,2,3,8), 4-(6,7) (1)

11

2-7

пон+сре +пет

 1.  

Кузманов

Јована           65,00

Социологија

ГВ

3-1,2 (2)

1-1,2,3,4,5,6,7 (1)

3-6,7 (1)

13

пон+сре+пет

 1.  

Миладиновић Зоран

Право

Уст. и пр. право

ГВ

2-3 (2)

4-1,2 (2)

4-4,5,6,7,8 (2)

2-1,3,(4,5),6 (1)

20

 1.  

Јелисавац

Милица

Право

Уст. и  пр. право

ГВ

1-3 (2)

3-1,2,3 (2)

3-4,5,6,7 (2)

3-1,2,3,(4,5)  (1)

20

 1.  

Дамјановић Радован 30,00

Историја

2-1,2,4 (2)

6

сре+чет

вишак 70 %

 1.  

Синђић

Зоран

Историја

1-1,2,3,4,5,6,7  (2)

2-5,6,7 (2)

20

1-5

 1.  

ВЕРОУЧИТЕЉ

(Цуњак Сава)

ВН

1-1,2,3,4,5,6,7 (1)

3-(1,3), (2,6),4,5,7 (1)

4-1,2,3,4,5,6,7,8 (1)

20

1-6

 1.  

ВЕРОУЧИТЕЉ

(Ђоловић Наташа)

30,00

ВН

2-1,2,3,4,5,6 (1)

6

сре+пет

 1.  

* Драшковић И. Невенка 20,00+80

Комуникација у продаји

2-3 (2А+2Б)

4

2 дана

 1.  

ЛИК. КУЛТУРА

(Радуљевић Стефан)    5,00

Ликовна култура

2-3 (1)

1

пон

5. Стручно веће физичког васпитања

 1.  

ФИЗИЧКО

(Ђурђевић Дарко)

30,00

Физичко васпитање

1-6,7 (2)

3-5 (2)

6

пон+чет

 1.  

Симикић

Јелица

Физичко васпитање

2-1,2,3,4 (2)

3-1,2,3,4,6,7 (2)

20

 1.  

Митревски

Ивана

Физичко васпитање

1-1,2,3,4,5 (2)

4-1,2,3,4,5 (2)

20

 1.  

Мраовић Владимир 60,00

Физичко васпитање

2-5,6,7 (2)

4-6,7,8 (2)

12

уто+сре+пет

6. Стручно веће информатике

 1.  

ПОСЛ. ИНФОРМ.

(Танасковић Божидар)

Пословна информ.

Рачунарство и инф.

3-5,6,7 (2A+2Б)

3-1,2,4 (2Б)

1-6 (2Б)

20

 1.  

Перишић

Бисерка

Рачунарство и инф.

1-1,2,3,4,5 (2А+2Б)

20

 1.  

* Петровић

Ана

Пословна информ.

Рачунарство и инф.

* Основи економије

4-5,7 (2А+2Б)

4-4,6,8 (2Б)

1-6,7 (2А)

2-4

20

2-4

 1.  

Гавриловић Б. Александра

Пословна информ.

4-1,2 (2А+2Б)

4-4,6,8 (2А)

3-1,2,4 (2А)

20

4-2

7. Стручно веће економске групе предмета

 1.  

Тапушковић

Јасна

(две смене)

Пословна економија

Маркетинг

Пословне финансије

3-5,6,7 (2)

4-4,5,6,7,8 (2)

3-1,2 (2)

20

3-2

 1.  

Павловић

Мира

Пословна економија

Пословне финансије

2-1,2,4 (2)

4-4,5,6,7,8 (2)

4-1,2 (2)

20

4-7

 1.  

Радоичић

Драгослава

Основи економије

Банкарско пословање

2-1,2,5,6,7 (2)

4-4,5,6 (2)

4-1,2 (2)

20

2-5

 1.  

Нешић-Jанаћковић Нина

Мон. ек. и банкарство

Обука у осигруштву

Осигурање

Банкарско пословање

3-4,5,6,7 (2)

3-3 (6А)

1-3 (2)

3-1,2 (2)

20

1-3

 1.  

мр Живковић

Драгица

Основи економије

Oснови финансија

Мон. ек. и банкарство

4-7,8 (2)

2-1,2 (3)

4-4,5,6,7,8 (2)

20

 1.  

Анђелковић

Оливера

Основи економије

Банкарска обука

1-1,2,4,5 (2)

3-4,5,7 (2)

3-3 (6A)

20

3-7

 1.  

Марковић

Тамара

Обука у осиг.друштву

Јавне финансије

СПК

3-3 (6Б)

3-1,2 (2)

1-4,5(1Т+2А),1-6,7(2Б)

20

 1.  

Ратков

Весна

Пословна економија

Банкарска обука

3-4 (2),

1-1,2,4,5,6,7 (2)

3-3 (6Б)

20

 1.  

Поповић

Небојша

Финанс. пословање

СПК

Јавне финансије

2-1,2 (1Т+1А+1Б)

2-5,7 (1Т+2А),

2-2,4 (2Б)

4-1,2 (2)

20

 1.  

Марковић Милка

СПК

Осигурање

Канцелар. пословање

Маркетинг у банкар.

1-2 (1Т+2А), 1-4,5 (2Б)

2-1 (1Т+2А)

2-3 (3)

2-3 (2А+2Б)

4-3 (3)

20

 1.  

Цветковић Павловић Данијела

Канцелар. пословање

Основи економије

СПК

1-3 (2А+2Б)

1-6,7 (2)

3-6 (2)

1-1,2(2Б) 1-6,7(1Т+2А)

20

3-6

 1.  

* Старчевић

Марија 65,00 + 5%

Дев. и цар. пословање

Банкарско пословање

СПК

* Статистика

Пословна екон.-избор

4-1,2 (3)

2-3 (3)

2-7 (2Б)

4-5 (2)

4-3 (1) цело одељ.

13

+

1

пон+уто+сре

 1.  

Прашчевић Данијела

(Прошић Душанка)

Осигурање

Пословна економија

Принципи економије

СПК

Банкарско пословање

4-1,2 (2)

2-5,6,7 (2)

2-3 (2)

2-6 (1Т+2А+2Б)

4-3 (3)

20

2-6

 1.  

Вујовић Божана

70,00

Банкарско пословање

Осигурање

Принципи економије

Национална ек.-избор

СПК

1-3 (2), 3-3 (2)

3-3 (2)

1-3 (3)

3-3 (2) група учен.

1-1 (1Т+2А)

14

3-3

пон+уто+сре+пет

8. Стручно веће рачуноводства и статистике

 1.  

Ђукић

Далиборка

Статистика

Статистика-избор

3-1,2,4,5,6,7 (2)

4-1,2,4 (2)

3-3 (2) група учен.

20

3-5

 1.  

* Дворнић Андрејана

Рачуноводство

* Банкарска обука

2-4 (2Б)

4-4 (2Т+2А+2Б)

4-8 (2Т+2А)

4-3 (8Б)

20

4-4

 1.  

* мр Живковић Маријана

Рачуноводство

* Банкарска обука

2-1,2 (1Б), 2-5,6 (2Б)

4-5 (2Б), 4-7 (2Т+2А)

4-3 (8А)

20

 1.  

Радосављевић

Драгица

Рачуноводство

3-1,2 (1Т+2А)

1-1,2 (1Т+1А)

1-4 (1Т+2А+2Б)

1-6 (1Т+2Б)

1-5 (2Б)

20

1-4

 1.  

Јамандиловић

Цветан

Рачуноводство

2-5,6 (1Т+2А), 2-7 ()

4-5 (2Т+2А),

4-6 (2Т+2А+2Б)

4-7 ()

20

4-6

 1.  

мр Ћорић

Биљана

Рачуноводство

Статистика

3-5,6 (2Т+2А)

1-1 (1Б)

1-7 (1Т+2А+2Б)

4-6,7,8 (2)

20

 1.  

Вучуровић

Слађана

Рачуноводство

3-1,2,6,7 (2Б)

1-3 (1Т+2А+2Б)

3-4 (2Т+2А+2Б)

1-2 (1Б)

20

3-4

 1.  

* Бојовић

Оливера

Рачуноводство

* Пословне финансије

* СПК

3-5 (2Б), 3-7 (2Т+2А)

1-6 (2А)

3-3 (2)

2-2,4 (1Т+2А)

2-1,5 (2Б)

20

 1.  

Даворка Максимовић

Рачуноводство

2-1,2 (1Т+1А)

2-2 (1Т+1А)

2-3 (1Т+2А+2Б)

2-4,7 (1Т+2А)

4-8 ()

1-5 (1Т+2А)

20

2-3

Број обрачунских радника:

5232,77%

наставног особљаНАПОМЕНА: * су означени наставници који раде у ДВА већа