Цетињска 5-7, Београд
Прва економска школа

Подела предмета на наставнике и недељни фонд часова и осталих облика образовно – васпитног рада - 2019/20.

1. СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

1.       

мр Маричић Maринa

Српски језик и књижевност

1-1,2,4,5 (3)

3-1,2 (3)

18

3-2

2.       

Брдаревић

Весна

Српски језик и књижевност

1-3,6,7 (3)

3-3,4,5 (3)

18

 

3.       

Стевановић М.

(Бајић Бранко)       

 (две смене)  66,67

Српски језик и књижевност

3-6,7 (3)

4-6,7 (3)

12

пон+уто+сре+

чет

4.       

Mилићевић

Виолета

Српски језик и књижевност

2-1,2,3 (3)

4-1,2,3 (3)

18

2-1

5.       

Савиншек

Милдред

Српски језик и књижевност

2-4,5,6,7 (3)

4-4,5 (3)

18

2-7

2. СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

6.        

мр Деспотовић

Весна

Eнглески језик

1-1 (3)

1-3,4 (2)

3-1,2,4 (3)

3-3 (2)

18

3-1

7.        

Радовановић Марина

Eнглески језик

1-2 (3)

1-5,6,7 (2)

3-5,6,7 (3)

18

1-5

8.        

Мишић

Oливера

Eнглески језик

4-1,2,4,5,6,7 (3)

 

18

 

9.        

Недељковић

Оливера

Eнглески језик

2-1,2,4,5,6,7 (3)

18

 

10.    

* Поповић

Кaтарина     

         22,22+40,00

(две смене)

Eнглески језик

 

* ГВ

2-3 (2)

4-3 (2)

2-(2,5),3 (1)

3-(1,5),3,(4,6),7  (1)

4-2,3 (1)

12

уто+чет+пет

вишак 44,45 %

вишак 9,45 %

вишак 4,45 %

3. СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ И ПРИРОДНИХ НАУКА

11.    

Рајковић Јасмина  

(две смене)   44,44

 

Математика

 

1-3 (2)

2-3 (2)

3-3 (2)

4-3 (2)

8

пон+сре

12.    

МАТЕМАТИКА

(Пајић Mилица)

Математика

 

1-1,2,4,5,6,7 (3)

 

18

1-7

 

13.    

Ристивојевић Ирена

Математика

3-1,2,4,5,6,7 (3)

 

18

 

14.    

Жмавц

Гордана

Математика

2-1,2,4,5,6,7 (3)

18

2-2

15.    

Вурдеља

Дејан

Математика

 

4-1,2,4,5,6,7 (3)

 

18

4-1

16.    

Урошевић

Биљана        70,00

(две смене)

Екологија

Биологија

1-1,2

1-4,5,6,7 (2)

2-3 (2)

14

 

пон+уто+чет

 

17.    

Ивановић Јасминка 100+10,00

(две смене)

Хемија

Ком. познавање робе

1-1,2,3,4,5,6,7 (2)

2-4,5,6,7 (2)

22

 

18.    

ФИЗИКА     10,00

(Марковић Марија)

Физика

1-3 (2)

2

пон

4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

19.    

ГЕОГРАФИЈА

(Никша Драженка)          

                 100+10,00

(две смене)

Eк. географија

 

Географија

1-4,5,6,7 (2)

2-1,2,4,5,6,7 (2)

2-3 (2)

22

 

20.    

Илић

Дуња            15,00

Социологија

ГВ

3-7 (2)

1-7 (1)

3

пон=5,6,7 cas

 

21.    

Кузманов

Јована     65+10,00

Социологија

 

ГВ

3-1,2,4,5,6 (2)

4-3 (2)

1-5,6 (1)

2-7 (1)

15

пон+сре+пет

22.    

Миладиновић Зоран

Право

 

Уст. и пр. право

ГВ

2-3 (2)

4-1,2 (2)

4-4,5,6,7 (2)

2-1,4 (1)

4-1, (4,5),6,7 (1)

20

 

23.    

Јелисавац

Милица

Право

 

 

Уст. и  пр. право

ГВ

1-3 (2)

3-1,2 (2)

3-3 (2)

3-4,5,6,7 (2)

1-1,2,3,4 (1)

20

1-3

24.    

Дамјановић Радован      30,00

Историја

 

1-5,6,7 (2)

 

6

сре+чет

вишак 70 %

25.    

Синђић

Зоран

(две смене)

Историја

 

1-1,2,3,4  (2)

2-1,2,4,5,6,7 (2)

20

2-5

26.    

ВЕРОУЧИТЕЉ

(Цуњак Сава)

 

(две смене)

ВН

1-1,3,4,5,6,7 (1)

2-1,2,3,4,5,6,7 (1)

3-5,6 (1)

4-1,(2,6),(3,7),4,5 (1)

20

2-6

27.    

ВЕРОУЧИТЕЉ

(Ђоловић Наташа)

                    25,00

ВН

1-2 (1)

3-1,2,3,4 (1)

 

5

пет

28.    

* Драшковић И. Невенка 20,00

Комуникација у продаји

2-3 (2А+2Б)

4

2 дана

29.    

Ајбек Маја     5,00

Ликовна култура

2-3 (1)

1

пон

5. Стручно веће физичког васпитања

30.    

Симикић

Јелица   100+10,00

(две смене)

Физичко васпитање

1-1,2,3,4,5,6,7 (2)

4-1,2,3,4 (2)

22

1-1

31.    

Митревски

Ивана   100+10,00

(две смене)

Физичко васпитање

2-1,2,3,4 (2)

3-1,2,3,4,5,6,7 (2)

 

22

 

32.    

Мраовић Владимир    60,00

Физичко васпитање

2-5,6,7 (2)

4-5,6,7 (2)

12

уто+сре+пет

6. Стручно веће информатике

33.    

ПОСЛ. ИНФОРМ.

(Танасковић Божидар)     80,00

(две смене)

Пословна информ.

 

3-6,7 (2A+2Б)

4-1,2,4,5 (2Б)

16

 

34.    

Перишић

Бисерка

Рачунарство и инф.

 

1-1,2,3,4,5 (2А+2Б)

20

 

35.    

Петровић

Ана

 

Рачунарство и инф.

Пословна информ.

 

1-6,7 (2А+2Б)

3-1,2 (2Б)

3-4,5 (2А+2Б)

20

3-4

 

36.    

Гавриловић Б. Александра

(две смене)

Пословна информ.

3-1,2 (2А)

4-1,2,4,5 (2А)

4-6,7 (2А+2Б)

20

 

7. Стручно веће економске групе предмета

37.    

Тапушковић

Јасна

 

Пословна економија

Маркетинг

Дев. и цар. пословање

2-1,2,7 (2)

4-4,5,6,7(2)

4-1,2 (3)

20

4-2

38.    

Павловић

Мира

Пословна економија

 

Пословне финансије

1-1,2,4,5,6,7 (2)

3-4,5 (2)

3-1,2 (2)

20

 

39.    

Радоичић

Драгослава

Основи економије

 

Принципи економије

Банкарско пословање

1-1,2 (2)

3-5,6,7 (2)

1-4.5 (3)

3-1,2 (2)

20

3-5

40.    

Нешић-Jанаћковић Нина

 

Мон. ек. и банкарство

Обука у осиг.друштву

Принципи економије

Банкарско пословање

4-4,5,6,7 (2)

4-3 (6А)

2-3 (2)

4-1,2 (2)

20

2-3

41.    

мр Живковић

Драгица 100+15,00

(две смене)

Основи економије

Принципи економије

Мон. ек. и банкарство

4-4,5,6 (2)

1-3,6,7 (3)

3-4,5,6,7 (2)

23

1-6

42.    

Анђелковић

Оливера

Основи економије

 

Банкарска обука

2-1,2,4,5,6,7 (2)

4-7 (2)

4-3 (6A)

20

4-7

43.    

Марковић

Тамара

Обука у осиг.друштву

Јавне финансије

Национ. ек. (изборни)

ПКК

3-3 (6А)

3-1,2 (2)

3-3 (2) (група ученика)

1-4,5,6,7 (2А)

20

 

44.    

Ратков

Весна

Пословна економија

 

Банкарска обука

Маркетинг (изборни)

2-4,5,6 (2)

4-4,5,7 (2)

4-3 (6Б)

4-3 (2) (група ученика)

20

 

45.    

Поповић

Небојша

 

Финанс. пословање

СПК

 

Јавне финансије

2-1,2 (1Т+1А+1Б)

2-1,2 (2Б)

2-4,5 (1Т+2А)

4-1,2 (2)

20

 

46.    

Марковић Милка

 

СПК

Осигурање

Банкарско пословање

Обука у осиг.друштву

1-1,2 (1Т+2А+2Б)

1-3 (2)

1-3 (2)

3-3 (6Б)

20

1-2

47.    

Цветковић Павловић Данијела

(Радивојевић Ана)

          

Основи финансија

Банкарско пословање

СПК

Пословна економија

Предузетништво

2-1,2 (3)

4-3 (2)

2-4,5,6,7 (2Б)

4-6 (2)

4-3 (2Б)

20

4-6

48.    

Прашчевић Данијела

(Прошић Душанка)

Пословна економија

Осигурање

Основи економије

ПКК

Канцелар. пословање

3-6,7 (2)

3-3 (2)

3-4 (2)

1-4,5,6,7 (2Б)

1-3 (2А+2Б)

20

3-6

49.    

Вујовић Божана

Обука у ос. друштву

Предузетништво

Посл. ек. (изборни)

Осигурање

СПК

4-3 (6Б)

4-3 (2А)

4-3 (2) (група ученика)

4-1,2 (2)

2-6,7 (1Т+2А)

20

4-3

 

50.    

ЕКОН.  ГРУПА

(Повић Милица)            

                  40,00

Осигурање

 

Банкарско пословање

2-3 (3)

4-3 (2)

2-3 (3)

8

чет+пет

8. Стручно веће рачуноводства и статистике

51.    

Ђукић

Далиборка

(две смене)

Статистика

 

Статистика (изборни)

3-1,2,4 (2)

4-1,2,4,5,6,7 (2)

3-3 (2) (група ученика)

20

4-5

 

52.    

* Дворнић Андрејана

 

Рачуноводство

 

 

 

 

* Банкарска обука

1-1 (1Б)

1-2 (1Т+1А)

1-3 (1Т+2А+2Б)

1-7 (2Т+2А)

1-6 (2Б)

3-3 (6Б)

20

 

53.    

* мр Живковић Маријана

 

Рачуноводство

 

 

* Банкарска обука

1-4 (2Т+2А+2Б)

1-5 (2Б)

3-1,2,5 (2Б)

3-3 (6А)

20

1-4

54.    

Радосављевић

Драгица

 

Рачуноводство

2-1 (1Т+1А+1Б)

2-2 (1Т+1А)

2-4,5,6  (1Т+2А+2Б)

20

2-4

55.    

Јамандиловић

Цветан

Рачуноводство

1-5,6 (2Т+2А)

1-7 (2Б)

3-5 (2Т+2А)

3-7 (2Т+2А+2Б)

20

3-7

56.    

мр Ћорић

Биљана

(две смене)

Рачуноводство

 

 

Статистика

2-7 (1Т+2А+2Б)

4-5,6 (2Т+2А)

1-2 (1Б)

3-5,6,7 (2)

20

 

57.    

* Вучуровић

Слађана

Рачуноводство

 

 

 

* Пословне финасије

2-2 (1Б)

2-3 (1Т +2А+2Б)

4-4 (2Т+2А+2Б)

4-6,7 (2Б)

4-1,2 (2)

20

4-4

58.    

* Бојовић

Оливера

(две смене)

Рачуноводство

 

 

* СПК

* Канцелар. пословање

* Банкарско пословање

1-1 (1Т+1А)

4-5 (2Б)

4-7 (2Т+2А)

2-1,2 (1Т+2А)

2-3 (2А+2Б)

3-3 (2)

20

 

59.    

*Даворка Максимовић

 

Рачуноводство

 

* Пословне финасије

3-1,2 (1Т+2А)

3-4,6 (2Т+2А+2Б)

3-3 (2)

20

3-3

 

Број обрачунских радника:

5158,33%

наставног особља

 

 

 


НАПОМЕНА: * су означени наставници који раде у ДВА већа