Цетињска 5-7, Београд
Прва економска школа
 СЕКРЕТАРИЈАТ
 Брајковић Милена  Секретар
 Василић Данијела  Административно-кадровски референт 
 РАЧУНОВОДСТВО
 Миловић Горан  Руководилац финансијских и рачуноводствених послова 
 Ловрић Мира  Финансијско-рачуноводствени референт
ПОМОЋНО ОСОБЉЕ
 Златановић Горан  Домар
Герасимовић Александар  Техничар одржавања информационих система и технологија
Антић Катица
Чистачица
Дехељан Љубица
 Чистачица
Крстић Слађана  Чистачица
Љубић Весна  Чистачица
Пејиновић Слађана  Чистачица
Ћук Љиљана
 Чистачица
Станковић Слађана  Чистачица
Николић Драгана  Чистачица
Трајковић Сања
 Чистачица
Царан Радмила  Чистачица