Цетињска 5-7, Београд
Прва економска школа

27.03.2021.

Реализација наставе и долазак у школу од 29.03 до 02.04..2021.

Реализација наставе и долазак у школу од 29.03 до 02.04..2021.

У периоду од 29. марта до 02. априла 2021. године, одлуком МПНТР-а а на основу препоруке Кризног штаба, настава за све ученике се реализује на даљину.

Настава се реализује на платформи Google Meeting.

Наставу пре подне прате ученици непарне смене (први и трећи разреддруги и четврти разред) а после подне ученици парне смене (други и четврти разред).

Настава се реализује по следећем распореду звоњења:

 

 Такође, наставници имају могућност да позивају ученике на непосредан вид вредновања по посебном распореду у супротној смени.

Ново радно време школе је од 7:00 до 19:00.