Цетињска 5-7, Београд
Прва економска школа

13.01.2021.

Почетак другог полугодишта 2020/21. године

Почетак другог полугодишта 2020/21. године

Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године.Настава се реализује по комбинованом моделу (непсредно и настава на даљину).
Од 18. до 22. јануара непосредну наставу похађа А група одељења и то пре подне непарна смена а после подне парна смена. Б група одељења похађа наставу на даљину, помоћу платформи Google Classroom и Google Meetings.