Цетињска 5-7, Београд
Прва економска школа
Подручје рада школе:
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Смер:
1. ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР Spisak predmeta-FINANSIJSKI TEHNICAR.pdf
2. ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР Spisak predmeta -EKONOMSKI TEHNICAR.pdf
3. БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК - ОГЛЕД Spisak predmeta-BANKARSKI SLUZBENIK-ogled.pdf
4. СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ Spisak predmeta-Sluzbenik u bankarstvu i osiguranju-SBO.pdf