Цетињска 5-7, Београд
Прва економска школа
Подручје рада школе:
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Смер:
1. ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР Spisak predmeta-FINANSIJSKI TEHNICAR.pdf
2. ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР Spisak predmeta -EKONOMSKI TEHNICAR.pdf (важи за ученике уписане пре школске 2019/20.)
3. ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР                 Spisak predmeta- revidirani ET-jul 2019.pdf (важи за ученике уписане од школске 2019/20.)
4. СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ Spisak predmeta-Sluzbenik u bankarstvu i osiguranju-SBO.pdf