Цетињска 5-7, Београд
Прва економска школа

03.09.2018.

Ес Дневник

Ес Дневник


Почев од школске 2018/19. године, евиденција о образовно-васпитном раду у нашој школи се обавља електронским путем, преко сервиса Ес Дневник. 
Он ће омогућити наставницима, одељењским старешинама и директору школе да на брз, једноставан и поуздан начин воде евиденцију о ученицима.
Такође, Ес Дневник пружа комплетан увид у напредак ученика, рад наставника и школe, као и увид у информације у тренутку њиховог настанка.